Mijn naam is Nicole Calevoi,

ik ben psychiater, medisch directeur van IMAGO, onderdeel van de vzw l’EQUIPE.

Het is een dagcentrum dat tot doel heeft zorg te bieden aan jongvolwassenen in moeilijkheden.
Het multidisciplinair team van Imago geeft de voorkeur aan groepswerk eerder dan individuele zorg.

In dit dagcentrum is er in het multidisciplinair team een ​​psychiater die verantwoordelijk is voor de klinische oriëntatie.
Daarnaast bestaat het team uit verschillende leden met een meer traditionele roeping van zorg, kunstenaars: beeldend kunstenaars, een keramist, opvoeders opgeleid in artistieke bemiddeling. Zij hebben in samenwerking met psychologen, maatschappelijk werkers en de ergotherapeut workshops artistieke bemiddeling opgezet.

Deze zijn bedacht vanuit een psychodynamische theorie. Dit betekent dat wat aan patiënten wordt aangeboden niet louter een artistieke bezigheid is. Het is een door het lichaam weerspiegeld artistiek gebaar voor degenen die er niet in slagen hun lijden te verwoorden.
Je zou kunnen zeggen dat artistieke bemiddeling een andere uitdrukking is die in de globale zorg van patiënten zal worden gebruikt. Tijdens de teamvergadering wordt elke patiënt betrokken in de bespreking.

Afhankelijk van de kliniek zal deze of gene bemiddeling aan patiënten worden aangeboden om ook de continuïteit tussen de psyche en het lichaam te herstellen die bij onze patiënten vaak gehavend is.
Naast het esthetische aspect zal kunst daarom een ​​van de elementen zijn die de uitdrukking mogelijk maakt van wat niet gaat en van wat nog moet worden opgebouwd.

Imago plaatst het leven van onze patiënten tijdelijk in pauze, wat onderdeel uitmaakt van herstel. Voor velen biedt het ook een opening naar de culturele wereld waar kunst fundamenteel deel van uitmaakt.

Nicole Calevoi