Voordat wij u de rest van deze site laat verder lezen, beste lezer, willen wij u iets vragen:

Op dit moment is het zicht, zoals het personage van Magritte met een bolhoed op zijn hoofd en een appel voor zijn gezicht, voor ons nog wat beperkt, en varen we blindelings.

Een tijdschrift voor geestelijke gezondheid kan pas echt interessant zijn als er ook feedback is van zijn lezers.

We moeten weten wat u vindt van de onderwerpen die we behandelen, welke artikelen u graag zou willen lezen, wat u leuk vindt, maar zeker ook wat u niet leuk vindt.

Wees dus de vuurtoren die dit papieren schip naar de haven leidt of diegene die de appel voor ons gezicht "wegpikt" ...
(liefst via het formulier hier rechts)

 

01 juli 2021

De distributie van het nieuwe nummer (5) is gestart. Tweede distributie per post.
Het updaten en onderhouden van deze site kost enorm veel tijd en de meerderheid van de bezoekers komt alleen om de PDF-versie van de krant te downloaden. We hebben dus besloten om niet langer een "artikel per artikel" versie van de nummers aan te bieden. Alleen deze pagina en de downloadpagina worden verder bijgewerkt.

24 april 2021

We zij begonnen met de verdeling van de laatste nummer (4).

03 januari 2021

We zij begonnen met de verdeling van de laatste nummer (3).

20 december 2020

Alle pagina's van de nieuwe Schieve Niouz (3) zijn nu beschikbaar in de twee talen. U kan de SN 03 ofwel online op deze site lezen, ofwel in PDF-form.

Gelieve ons eventuele foutjes via het formulier op deze pagina (links).

22 juni 2020

Alle pagina's van de nieuwe Schieve Niouz zijn nu beschikbaar in de twee talen. U kan de SN 02 ofwel online op deze site lezen, ofwel in PDF-form.

Gelieve ons eventuele foutjes via het formulier op deze pagina (links).

21 juni 2020

De on-line versie van de nummer 2 is klaar!

18 juni 2020

De versie op papier van ons krant is voor het moment bij de drukkerij en de distributie zal tegen de 24/06/2020 starten. We zijn ter wijlen bezig om de online versie op deze site op te stellen.

De Schieve Niouz?

Dit tijdschrift doet een poging om – in de mate van het mogelijke – het universum waarvan hierboven sprake, te schetsen met een vleugje humor, een overzicht te brengen van het nieuws, de initiatieven, organisaties, de actoren, maar ook artikels en columns die betrekking hebben op de Geestelijke Gezondheid.
Dat alles in een eenvoudige, heldere taal waarbij onbegrijpelijk jargon zo veel mogelijk wordt vermeden en de terminologie wordt toegelicht, zonder in een overdreven "politieke correctheid" te vervallen. Kortom, we mikken op de zorgverleners, de patiënten en hun familie die in aanraking komen met de geestelijke gezondheidszorg, maar ook – en waarom niet – de doorsnee burgers die totaal geen idee hebben van wat zich afspeelt in deze haast parallelle wereld. Als we ons willen richten tot al die groepen, moeten we hen ook het woord geven...
Daarnaast willen we de kwetsbaarheid psychische uit het verdomhoekje halen, zowaar een niet te onderschatten ambitie.

Wat kunt u verwachten van dit nieuwe driemaandelijkse blad?

Elk nummer stelt een thema centraal. In dit nummer is dat de "Week van de geestelijke gezondheid 2019". Warm aanbevolen is onze rubriek "lezersbrieven" waarin wij u graag aan het woord laten. Daarnaast trakteren wij u op bijdragen rond humor, poëzie, spelletjes en een leesrubriek die geen verdere uitleg nodig hebben, uiteraard aangevuld met actuele thema’s en nuttige telefoonnummers (en andere). We willen elk nummer een specifieke structuur meegeven en markante figuren voorstellen uit die wereld die ons interesseert.